Pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe (»Pogoji«) so zavezujoča pravna pogodba med vami posamezno in, če dostopate do metaloe.com (»spletna stran«) v imenu korporacije ali druge pravne osebe, to družbo ali drugo pravno osebo subjekt, v imenu katerega dostopate do spletnega mesta (skupaj "vi" ali "vaš") in metaloe, podjetje, registrirano na Kardeljeva ploščad 17, 1000, Ljubljana, ( "metaloe") glede vašega dostopa do spletnega mesta (kot je opredeljeno spodaj). PROSIMO, PRED DOSTOPOM DO TEGA SPLETNEGA MESTA, POZORNO PREBERITE TE POGOJE IN DOLOČBE. Z dostopom do tega spletnega mesta (kot je opredeljeno spodaj) se strinjate, da vas v celoti zavezujejo Pogoji, vključno s tem, da se pogoji lahko spremenijo v skladu z razdelkom 6. Z dostopom ali uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste dosegli starost. vstopite v pogoje. Če se s pogoji ne strinjate, na noben način ne boste mogli dostopati do tega spletnega mesta (kot je opredeljeno spodaj).

1. Uporaba te spletne strani

Odgovorni ste za dostop do tega spletnega mesta in ta dostop lahko vključuje pristojbine tretjih oseb (kot so ponudniki internetnih storitev ali pristojbine za predvajanje). Za te pristojbine ste odgovorni. Poleg tega morate pripraviti in biti odgovorni za vso opremo, potrebno za dostop do te spletne strani. Izberete lahko katero koli strojno opremo in način, ki ga potrebujete za dostop do tega spletnega mesta, ne da bi vas skrbelo metaloe.

2. Intelektualna lastnina

To spletno mesto, vključno s tem spletnim mestom in drugimi materiali, ki vam jih lahko zagotovimo, so zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti in/ali drugimi lastniškimi pravicami in zakoni, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine. Tega spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, reproducirati, prenašati, prikazovati, distribuirati, dajati v zakup, podlicencirati, spreminjati, shranjevati za kasnejšo uporabo ali drugače uporabljati, v celoti ali deloma, kakor koli drugače, razen če takšno uporabo dovolijo Japonski zakoni o avtorskih pravicah in drugi veljavni zakoni.

Potrjujete, da vse pravice, naslovi in interesi na teh spletnih straneh ostanejo pri metaloe ali njegovim dajalcem licence. To spletno mesto imate pravico uporabljati samo v skladu s pogoji in ne pridobivate nobenih drugih pravic, naslovov ali interesov, bodisi posredno, estoppel ali kako drugače.

3. Omejitve

Z dostopom do te spletne strani NE boste: (1) izvajati obratni inženiring, dekompilirati, razstaviti ali kako drugače poskušati odkriti izvorno kodo, objektno kodo ali osnovno strukturo tega spletnega mesta; (2) spreminjati, prilagajati, prevajati ali ustvarjati izpeljana dela, ki temeljijo na tem spletnem mestu, vključno s tem spletnim mestom; (3) dostop do tega spletnega mesta, da bi poskušali pridobiti nepooblaščen dostop ali uporabiti sisteme in spletno mesto metaloe ali njegovih dajalcev licence, prenašati viruse, črve, trojanske konje, časovne bombe, vohunsko programsko opremo, zlonamerno programsko opremo, bote za razveljavitev, zbiranje pasivnih mehanizmov , roboti, programska oprema za rudarjenje podatkov ali katera koli druga zlonamerna ali invazivna koda ali program na sistemih in na spletnem mestu metaloe ali njegovih dajalcev licence; (4) sondirati napad, skenirati ali preizkusiti ranljivost sistemov in spletnega mesta družbe metaloe in njenih dajalcev licence; (5) dostop do tega spletnega mesta za vmešavanje, motenje ali obhod katere koli varnostne funkcije, funkcije preverjanja prisotnosti ali katere koli druge funkcije, ki omejuje ali nalaga omejitve uporabe ali dostopa do sistemov in spletnega mesta družbe metaloe in njegovih dajalcev licence; (6) spremeniti ali odstraniti kakršna koli obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških obvestilih, predstavljenih na tem spletnem mestu; (7) vključiti to spletno mesto v kateri koli izdelek ali storitev; oz (8) kopirati ali reproducirati to spletno mesto na katerem koli drugem strežniku ali lokaciji za nadaljnjo reprodukcijo ali distribucijo.

Izključno ste odgovorni za kakršno koli kršitev zakonov, pravil ali predpisov, ki so posledica neupoštevanja pogojev.

4. ODPOVED GARANCIJE

to spletno mesto vam je zagotovljeno "kako je", metaloe in/ali njegovi dodatalci licence, povezane družbe in dobavitelji ne zastopajo tega spletnega mesta ali kakršnega koli spletnega mesta glede storitev, izrecne ali nakazane, vključno, brez omejitve, z zakonskimi jamstvami, impliciranimi jamstvami za prodajnost, primernosti za določen namen ali za tako poškodbo. potrjujete, da je vse tveganje uporabe tega spletnega mesta povezano z vami.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

priznavate in sprejemate, da do tega spletnega mesta dostopate na lastno odgovornost. metaloe in/ali njegovi licencijalci, povezane družbe ali dobavitelji, in/ali njegovi in njihovi direktorji, uradniki, zaposleni, agenti in predstavniki, bodo odgovorni vam ali koli sodevalni dobavitelj, izgubljeni vam, poslovanje, izguba podatkov in/ali poslovanje, ki ga povzroči uporaba tega spletnega mesta ali nemožnost dostopa tega spletnega mesta, tudi če metaloe ali njegovi licencedajalci pozna ali lahko poznate to spletno mesto. vaše edino in izključno pravilno sredstvo za nezadovoljstvo s tem spletnim mestom bo prekinilo dostop do tega spletnega mesta. nič v temu 5. razdelku ne omejeje odgovornosti metaloe do vas za kakršno koli odgovornost, ki je veljavna zakonodaja morda ne izključi.

6. Drugi pogoji

1) metaloe lahko občasno spremeni pogoje po lastni presoji in brez predhodnega obvestila. Z uporabo ali dostopom do tega spletnega mesta po takih spremembah se strinjate z vsemi takšnimi spremembami. Zato vas metaloe spodbuja, da redno pregledujete pogoje, ko dostopate do tega spletnega mesta. Kdaj je metaloe nazadnje spremenil pogoje, lahko ugotovite tako, da se obrnete na spodnjo legendo ZADNJE POSODOBLJENO. Ne glede na zgoraj navedeno, kakršne koli spremembe pogojev ne bodo veljale za spor med vami in družbo metaloe, ki je nastal pred datumom, ko je metaloe objavil popravljeno različico pogojev, ki vključuje takšne spremembe, ali vas drugače obvesti o takšnih spremembah. 2) Razen če je tukaj izrecno navedeno drugače, če se katera koli določba pogojev šteje za neveljavno ali neizvršljivo, neveljavnost ali neizvršljivost takšne določbe ne bo vplivala na druge določbe pogojev in vse določbe, na katere taka neveljavnost ali neizvršljivost ne vpliva, ostanejo v polni moči in učinku. 3) Pogoje in določila ureja japonska zakonodaja. Vi in metaloe se s tem brezpogojno podrejate izključno pristojnosti okrožnega sodišča v Tokiu za reševanje sporov, ki izhajajo iz ali v zvezi s pogoji. Strinjate se, da se boste odpovedali ugovorom glede pristojnosti, kraja ali neprijetnega foruma. 4) metaloe ne predstavlja in ne jamči, da je to spletno mesto primerno ali na voljo za uporabo v kateri koli določeni pristojnosti. Dostop do vsebine z območij, kjer je njena vsebina nezakonita, je prepovedan. Strinjate se, da z uporabo ali dostopom do tega spletnega mesta in/ali dodatnih spletnih mest to storite na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z veljavnimi lokalnimi zakoni, pravili in predpisi. 6) S prenosom, pošiljanjem po e-pošti, objavo ali drugim posredovanjem metaloe katere koli vsebine v zvezi s tem spletnim mestom (vsaka od njih se imenuje "predložitev"), potrjujete, da taka predložitev ni zaupna, in samodejno odobrite (oz. jamčijo, da so lastniku takih pravic izrecno podeljene) metaloe trajna, po vsem svetu, neizključna, brezplačna, v celoti plačana, podlicencirana (na več ravneh), prenosljiva in prenosljiva pravica in licenca za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, objavo, izvajati in prikazovati (javno ali drugače), prenašati in distribuirati takšne članke v kakršni koli obliki, na kakršen koli način ali tehnologijo, ki je trenutno znana ali razvita pozneje. Poleg tega jamčite, da so bile kršene vse tako imenovane moralne pravice v aplikaciji. 7) Vsebine na tem spletnem mestu ne smete neposredno ali posredno izvoziti ali ponovno izvoziti v katero koli državo v nasprotju z japonskimi ali drugimi veljavnimi izvoznimi zakoni in predpisi. 8) Ti pogoji so vključeni tudi s sklicevanjem in vključujejo določila in pogoje, določene v Pravilniku o zasebnosti metaloe, ki se nahaja na strani s pravilnikom o zasebnosti.

7. Povezave z drugih strani

Dovoljenje za povezavo do spletnega mesta je podeljeno, če upoštevate naslednjo politiko povezovanja: (i) vaše spletno mesto ne sme obrekovati ali poškodovati metaloe ali vsebovati neprimerne vsebine; (ii) vaše spletno mesto ne sme škodovati javnemu redu in ne sme škodovati zanesljivosti ali vrednosti metaloe; (iii) vaše spletno mesto ne sme kršiti pravic, lastnine, zasebnosti tretjih oseb; (iv) vsebine ne smete na kakršen koli način uokviriti ali ustvarjati vtisa, ker vsebina pripada metaloe; (v) vaše spletno mesto ne sme biti predstavljeno na način, ki bi lahko dal napačen vtis o sodelovanju ali sodelovanju med vami in metaloe; (vi) vaše spletno mesto ne sme dajati napačnega vtisa, da metaloe certificira ali potrjuje vaše spletno mesto, na katerem je povezava;

Način nastavitve povezave (linka):
Prosim, dajte mi povezavo(link) za namestitev na spodnji način.
Metoda po vzoru besedilne povezave (linka):
Primer 1) metaloe Primer 2) metaloe

Povezave (linki) s tega spletnega mesta in/ali dodatnih strani do drugih strani.

To spletno mesto lahko vsebuje povezave (linki) do drugih strani ali virov na internetu. Ker metaloe ne nadzoruje takih spletnih mest in virov, potrjujete in soglašate, da metaloe ni odgovoren za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov ter ne podpira in ni odgovoren za kakršno koli vsebino, oglaševanje, izdelke ali druge članke , ki je na voljo na teh zunanjih spletnih mest ali virov. Prav tako potrjujete in soglašate, da metaloe ni neposredno ali posredno odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z ali v povezavi z uporabo ali uporabo katere koli take vsebine, blaga ali storitev, ki so na voljo na ali prek katerega koli takega mesta. ali vir. Nič, kar je na tem spletnem mestu in/ali podmestih, se ne sme razlagati kot priporočilo metaloe in/ali potrditev vsebine povezanih spletnih mest in kakršnih koli izdelkov in/ali storitev, ki se pojavljajo in/ali zagotavljajo prek teh povezanih spletnih mest. Nič iz tega dokumenta se ne sme razlagati kot partnerstva ali podobno med upravljavci povezanih spletnih mest in metaloe.

Brskanje po katerem koli spletnem mestu, ki ni to spletno mesto in/ali podmesta, se izvaja na lastno odgovornost in v skladu z (i) veljavnimi zakoni, pravili, predpisi katere koli vlade (vključno, vendar ne omejeno na kateri koli oddelek, agencijo, njihove zmožnosti) in ( ii) določila in pogoje, navedene na takih spletnih mestih.

9. Obrnite se na metaloe.

Če imate kakršna koli vprašanja o pogojih ali tej spletni strani, se obrnite na metaloe tako, da izpolnite naš obrazec za zahtevo. Če želite stopiti v stik z nami po e-pošti, ker e-pošta ni vedno varna, ne vključujte zasebnih podatkov v svoja e-poštna sporočila za metaloe.

10. Razno

Ti pogoji vsebujejo celotno pogodbo med vami in družbo metaloe v zvezi s tem spletnim mestom in nadomeščajo vso predhodno ali sočasno komunikacijo in ponudbe, bodisi elektronsko, ustno ali pisno, med vami in metaloe v zvezi s temi spletnimi mesti. S tem potrjujete, da nimate pooblastil ali pooblastil za sprejemanje ali ustvarjanje kakršnih koli obveznosti ali odgovornosti v imenu metaloe. Stranka se lahko odpove svojim pravicam po teh pogojih le s pisnim dokumentom, ki ga podpišeta obe stranki. Neupoštevanje katere koli določbe teh pogojev ne pomeni odpovedi tem ali kateri koli drugi določbi. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe metaloe ne smete dodeliti, prenesti ali podlicencirati katere koli ali vseh svojih pravic ali obveznosti v skladu s temi pogoji. Nič v teh pogojih ni namenjeno tretjim osebam in stranke ne namigujejo, da bo katera koli tretja oseba uveljavila katero koli določbo. Naslov, ali naslov razdelka v tem dokumentu je vstavljen samo zaradi priročnosti in na noben način ne opredeljuje ali pojasnjuje nobenega oddelka ali določbe tega dokumenta. metaloe ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti iz razlogov, na katere ne more vplivati.